šovimas

šovimas
šovi̇̀mas dkt. Šovi̇̀mas į taikinį.

.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • šovimas — šovìmas sm. (2) Š, NdŽ, šovimas (1) K, Rtr, KŽ, šovìmasis (1) → šauti: 1. N, K, RtŽ, KŽ, Ps, Slč, Imb, Plik Po šovìmui i nubėgo vagiai Dglš. Patrankų galai apei mėterį buvo raudoni nu šovimo Šlu. Išgirdo šovìmą Ėr. Bijojau to šovimo Vgr. Kada …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšovimas — atšovìmas sm. (2), atšovimas (1) KI116 1. → atšauti 6. ║ Audeklo gabalėliai vienas nuo kito skiriasi ataudų atšovimo tvarka rš. 2. → atšauti 8: Bet ir čia buvo paprastas atšovimas rš. šovimas; atšovimas; įšovimas; iššovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššovimas — iššovìmas sm. (2) NdŽ, iššovimas (1) KI25, KŽ 1. KI25, NdŽ, KŽ → iššauti 1: Juos (rankinius granatsvaidžius) sudaro vamzdis, taikiklis, iššovimo mechanizmas, buožė LTEIV190. 2. refl. NdŽ, KŽ → iššauti 6 (refl.). šovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskardėti — 1 nuskardėti intr. DŽ nuskambėti, nuaidėti: Nuskardės tik juokas kaip kalnų griaustinis užu debesų S.Nėr. Būk sveikas, geguži, pražydęs raudonai, maištingom, viltingom dainom nuskardėjęs! V.Myk Put. Šovimas nuskardėjo Grž. Keli klaikūs šūviai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušovimas — nušovìmas sm. (2) NdŽ, Upn, nušovimas (1) KI25,403, Rtr, KŽ, DūnŽ 1. KI403, KŽ, DūnŽ → nušauti 1: Nuo jos vyro nušovìmo ji nuomarį gavo Skr. Už stirnos nušovìmą baudžiama NdŽ. | refl. KI403, KŽ: Apie nusišovimo priežastį taip pat sklido… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papliūpa — papliūpà sf. (3b) 1. šovimas vienu kartu iš keleto ginklų, salvė: Pãpliūpa šauti BŽ157. Matė, kaip bėgo demonstrantai, kaip juos vijosi raiteliai, girdėjo šūvių papliūpas rš. Atstatė šautuvus, ir išgirdome papliūpą – vieną, antrą A.Vencl. Mes… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašava — pašavà sf. (3b) 1. K, J, Kair, Šl, Ml pašanklė, pašova: Pašavų̃ buvo – nėkam netikęs audeklas Užv. Nepakėlė gerai nyčių ir padarė pãšavą Ds. Negražus audeklas: stovi pãšavos pastiesę Ktk. 2. šovimas šaudykle per visą apmatų plotį: Baigias… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašovimas — pašovìmas sm. (2) NdŽ, pašovimas (1) KI25; LL170 1. NdŽ → pašauti 1: O gal ir už Rulio pašovimą bandys apkaltinti jį J.Paukš. 2. NdŽ → pašauti 3. 3. NdŽ → pašauti 6. 4. NdŽ → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršovimas — sm. (1) NdŽ, KŽ, peršovìmas (2), peršovimas (1) Rtr, KŽ 1. NdŽ → peršauti 1. 2. NdŽ → peršauti 3: Kiekvieną paršovìmą reikia plūktuvė kaišiot Sdb. 3. NdŽ kišimas duonos į krosnį, kepant iš naujo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašovimas — prašovìmas sm. (2), prašovimas (1) KI76,116 1. KI116 → prašauti 2. 2. BsPII239 → prašauti 3. šovimas; atšovimas; įšovimas; iššovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”